TEŞKİLAT ŞEMASI

MEVZUAT

1 SAYILI CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ (7.BÖLÜM) T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığı

MADDE 196 - (1) Sosyal İlişkiler ve İletişim Dairesi Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bakanlığın sunduğu hizmetler hususunda toplumu bilgilendirmek ve toplumla ilişkilerin yürütülmesini sağlamak,

b) Bakanlığın faaliyet alanında memnuniyeti, tanıtım ve itibarı geliştirici faaliyetleri planlayıp uygulamak,

c) Bakanlık çalışmalarının kamuoyundaki etkilerini inceleyip değerlendirmek,

ç) Yazılı, görsel, sosyal medya ve diğer iletişim yolları ile Bakanlıktan beklentilerin tespitine yönelik çalışmalar yürütmek,

d) Her türlü iletişim kanallarından faydalanılarak sosyal sorumluluk, bağımlılıktan kurtulma ve gönüllülük konularında farkındalık oluşturulması, sporla sağlıklı yaşam biçiminin yaygınlaştırılması ve bu yolla toplumda davranış değişikliğinin sağlanması yönünde faaliyetlerde bulunmak,

e) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak,

f) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.