NELER
YAPIYORUZ

“Gençlik ve Spor Bakanlığı” marka değerini korumak üzere günümüz iletişim çözümleriyle pozitif ve etkin bir bağ kurmayı amaçlayan Başkanlığımız; bütünleşik, stratejik ve kurumsal düzlemde çalışmalarını sürdürmektedir.

Ana hedef kitle gençler ve sporcular olmak üzere kamuoyunun tüm kesimlerine yönelik koordineli iletişim, proje, araştırma, analiz, izleme, değerlendirme faaliyetleriyle Bakanlığımız hakkında bilgilendirici, tanıtıcı, anlatıcı ve çözümleyici görevler üstlenmekteyiz.

PROJELER

Bakanlığımızın her türlü iletişim kanalını kullanarak gençlerin ruhsal iyi olma halinin güçlendirilmesi, dijital dünyada akranlarıyla rekabet gücünün arttırılması, iletişim yoluyla çevresel duyarlılığının ve gönüllülük faaliyetlerine katılımın desteklenmesi ve Bakanlığımız ve gençler arasında sürdürülebilir ilişki ve iletişim kanallarının inşa edilmesine yönelik ulusal ve uluslararası program, proje ve aktiviteler yürütmektedir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimleriyle eşgüdüm halinde faaliyetlerini yürütmektedir.

PROJELER

Bakanlığımızın her türlü iletişim kanalını kullanarak gençlerin ruhsal iyi olma halinin güçlendirilmesi, dijital dünyada akranlarıyla rekabet gücünün arttırılması, iletişim yoluyla çevresel duyarlılığının ve gönüllülük faaliyetlerine katılımın desteklenmesi ve Bakanlığımız ve gençler arasında sürdürülebilir ilişki ve iletişim kanallarının inşa edilmesine yönelik ulusal ve uluslararası program, proje ve aktiviteler yürütmektedir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimleriyle eşgüdüm halinde faaliyetlerini yürütmektedir.

PROJELER

Bakanlığımızın her türlü iletişim kanalını kullanarak gençlerin ruhsal iyi olma halinin güçlendirilmesi, dijital dünyada akranlarıyla rekabet gücünün arttırılması, iletişim yoluyla çevresel duyarlılığının ve gönüllülük faaliyetlerine katılımın desteklenmesi ve Bakanlığımız ve gençler arasında sürdürülebilir ilişki ve iletişim kanallarının inşa edilmesine yönelik ulusal ve uluslararası program, proje ve aktiviteler yürütmektedir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimleriyle eşgüdüm halinde faaliyetlerini yürütmektedir.

PROJELER

Bakanlığımızın her türlü iletişim kanalını kullanarak gençlerin ruhsal iyi olma halinin güçlendirilmesi, dijital dünyada akranlarıyla rekabet gücünün arttırılması, iletişim yoluyla çevresel duyarlılığının ve gönüllülük faaliyetlerine katılımın desteklenmesi ve Bakanlığımız ve gençler arasında sürdürülebilir ilişki ve iletişim kanallarının inşa edilmesine yönelik ulusal ve uluslararası program, proje ve aktiviteler yürütmektedir.

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatının ilgili birimleriyle eşgüdüm halinde faaliyetlerini yürütmektedir.

WEB TASARIM VE
KONSEPT TASARIM ÇALIŞMALARI
SOSYAL MEDYA
TASARIMLARI
KURUMSAL
İLETİŞİM
MERKEZİ

Bakanlığımız Kurumsal İletişim Merkezi 444 0 472 iletişim numarası ve sosyal medya hesapları üzerinden yurt, burs/öğrenim kredisi, gençlik ve spor işlemleri başta olmak üzere Bakanlığımız tüm hizmet ve faaliyetlerine ilişkin vatandaşlarımıza hizmet vermekte ve aynı zamanda merkez teşkilat birimleri için genel santral görevini yürütmektedir.

İletişim Merkezi nezdinde yürütülen bütün görevler (çağrı, sosyal medya, santral hizmetleri) 7/24 esasına dayalı (resmi ve dini bayramlar dâhil) olarak yürütülmektedir.

Adil, şeffaf ve güvenli bir yurt yerleştirme süreci için Yurt Koordinasyon Merkezi, 7/24 başkanlığımız tarafından koordine edilmektedir.
İl bilgi notları, tesislere ilişkin bilgi notları, veri görselleştirilmesi ve analizi gibi işlemler Bakanlığımıza bağlı birimlerle koordineli bir şekilde GSB Enformasyon Merkezi tarafından yürütülmektedir.